fbpx

Privacy verklaring Casa del Patio

Casa del Patio (verder als CdP), gevestigd aan Calle Simon de Rodas 9 18658 Pinos del Valle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de /richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) in de hele Europeesche Unie.

Contactgegevens:

Naam bedrijf: Casa del Patio

Website: HTTPS://www.casa-del-patio.com

Postadres: Calle Simon de Rodas 9, 18658 Pinos del Valle (Granada)

Telefoon: +34 858 700 850

Functionaris Gegevensbescherming: Eduard Evertse

Te bereiken via: casadelpatio@yahoo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

CdP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels contact- en of reserveringsformulieren. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam –  Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres– inschrijving nieuwsbrief – IP-adres – toestemmingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt CdP persoonsgegevens

– Het afhandelen van jouw reservering en eventueel je betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten – CdP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het verstrekken van gegevens aan Politie of andere bevoegde diensten. – Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

CdP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CdP) tussen zit. CdP gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft-windows voor het generen van correspondentie ten behoeve van bevestigingen voor jou, interne overzichten voor CdP. MicroSoft-Outlook voor het sturen van emails, MicroSoft Excel voor het reserveringsoverzicht waar je naam, klant- en reserveringsnummer vermeld staat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CdP bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden oneindig op geslagen om bij terugkeer de verwerking van je reservering te vergemakkelijken, je gaat hiermee akkoord bij het vastleggen van je reservering.

Indien je wenst dit te veranderen verzoeken we je een email te sturen aan casadelpatio@yahoo.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

CdP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa del Patio gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Berichten van derden op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof je deze andere website hebt bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CdP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar casadelpatio@yahoo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CdP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor het afmelden of wijzigen van je gegevens voor onze Nieuwsbrief is het mogelijk om met een bijgevoegde link ten allen tijden je gegevens te veranderen of je af te melden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CdP neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via casadelpatio@yahoo.com

Open chat
Hallo,
heb je een vraag? Stuur een WhatsApp!
Met vriendelijke groet,
Eduard en Sandra